Enter
Login:
Password:
Forgot your password?
scientific activity
structureeducational projectsperiodicalsstaffpress centercontacts
| english

2013 year

Experimental generator of WSD rules based on semantic classes of Russian words (Eksperiment po avtomatizirovannomu nakhozhdeniyu pravil dlya razresheniya neodnoznachnosti na osnove semanticheskikh klassov znacheniy slov) // Proceedings of the 36-th conference "Information technologies and systems" (ITiS13).. Svetlogorsk, 1-6 sentyabrya 2013

Download (146.3 KB)

Authors: Dikonov V.
 

 

© Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences (Kharkevich Institute), 2024
About  |  Contacts  |